Wiezewoze, onderzoek voorstelling jong beginnen

Werktitel: Wiezewoze

Onderzoek : Kajetan en Linnet doen onderzoek naar beweging, vanuit beweging, muziek en draai objecten. Er is altijd ergens een begin en een einde en het begint met een beweging en het rolt uit in stilte of het stopt of het is klaar. Waarna het weer overgaat in een nieuwe beweging. Zolang iets beweegt is er aandacht, kun je het volgen, is er aanwezigheid. Zodra het stopt, of stil is, wordt de aandacht even gevangen totdat er weer een nieuwe beweging komt. Hierbij zien zij het raakvlak met de jonge kinderen. En zien zij de uitdaging de kinderen mee te nemen in dit plezier en aandacht voor alles wat er in elk moment gebeurd. Zij willen in dit onderzoek telkens van het moment van volgen en aanwezig zijn, de focus verleggen naar een nieuwe beweging. De plaats, de objecten en hun eigen beweging zullen hierin bepalend zijn. Het volgen van deze dynamische aaneenschakeling aan beweging en stilte vormen de leidraad. Ook het spelen met de dynamiek hiervan. Hoe beweegt muziek staccato kort, een gong trilt lang en sterft uit in stilte. Een korte klank van metaal. Korte beweging, langgerekte beweging. Willen bewegen maar niet mogen bewegen. De deksel op een bewegend voorwerp dat eruit wil maar niet kan. Beweging vrij laten, beweging gevangen zetten. Mogen bewegen maar niet willen bewegen. Beweging die omhoog gaat, omlaag. Vooruit, achteruit. Telkens op zoek naar het punt waarin iets in beweging wordt gezet en weer stopt tot er iets nieuws komt. Draaikrukjes. kunnen ronddraaien, een tol draait rond, een knikker rolt. Een munt valt, rolt, rinkelt en ligt stil. Elkaar ontmoeten en dag zeggen. Ergens aan beginnen en weer stoppen. En wat maakt de nieuwe impuls voor een nieuw begin en wat maakt dat het stopt. Hoe verhoudt de beweging van de spelers tot elkaar. Zetten zij elkaar in beweging, stoppen zij elkaar, dwarsbomen zij elkaar. Het wordt een voortdurend spel van deze dynamiek.
Waar de focus ligt op draaien en roteren.
Hiervoor willen zij een samenwerking aangaan met een kunstenaar voor draaiobjecten. Denk aan fietswiel dat rondgedraaid wordt en waar lepeltjes aan hangen die klinken. Als een draaimobiel. Tandwielen, lampjes, veertjes die ronddraaien, muziekdoosje….etc.
Met verwondering in elk moment van geluid en beweging en de voortdurende dynamiek tussen de spelers willen zij de jonge kinderen meenemen in deze wereld. Door de herhaling en herkenbaarheid van draaien. Het telkens weer terugkeren van dit begrip maakt dat de peuters zich kunnen verbinden met de spelers en het materiaal op de vloer en in de lucht. Daarbij ontstaat er door de dynamiek veel humor en plezier. Zowel voor de spelers als voor de kinderen.